< powrót

Smętna

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 879, obręb 34 Krowodrza wraz ze zjazdem (istniejący) z działki drogowej nr 876, obręb 34 Krowodrza przy ul. Smętnej w Krakowie wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji, gazu, centralnego ogrzewania, elektrycznymi, teletechnicznymi, wentylacji mechanicznej w obrębie garażu podziemnego, wentylacji grawitacyjnej, budową rampy zjazdowej do garażu podziemnego, budową dojść do budynku, budową miejsc parkingowych naziemnych, budową wewnętrznej drogi dojazdowej do miejsc parkingowych, budową wydzielonego miejsca gromadzenia odpadów, przyłączem elektroenergetycznym, przyłączem wody i kanalizacji, przyłączem gazu, przyłączem kanalizacji deszczowej, likwidacją starej trasy kanalizacji sanitarnej, zagospodarowanie terenu zielonego, budową gazonów kaskadowo schodzących z krzewami niwelujących różnice terenu.

Wartość umowy 5,8 mln złotych

Termin od maj 2016 do wrzesień 2017 – generalne wykonawstwo

Firma powstała w Krakowie i działa na rynku budowlanym od 2005 roku, obszary działalności min. to: budownictwo mieszkaniowe i deweloperskie, usługowe, hotelowe, sportowe, przemysłowe.

Dzięki doświadczonej i doskonale zorientowanej w najnowszych trendach kadrze specjalistów, budowane przez WK Budownictwo Wojciech Kotapka obiekty charakteryzują się najwyższą jakością wykonania.

Firmę wyróżnia kompleksowość działań, pozwalająca na obsługę różnego typu projektów oraz klientów.

Zapraszamy do kontaktu!